O nás

Týždenník PARDON je regionálny inzertný a informačný týždenník, ktorý patrí medzi schránkové noviny s najdlhšou tradíciou. Od roku 1991 citlivo vstupuje do domácností čitateľov s čarovným slovkom "pardon" a napĺňa ich potreby, vďaka čomu sa postupne rozšíril do iných oblastí Slovenska (Nitra, Trenčín, Trnava, Topoľčany).

Na stránkach Pardonu nájdete riadkovú inzerciu, plošné inzeráty, firemnú reklamu, informácie o kultúrnych a regionálnych podujatiach. Redakcia novín sa pomaly mení a vyvíja. Okrem atraktívnych a užitočných novín s viac ako dvadsaťročnou tradíciou vytvárame novú reklamnú agentúru zameranú na malých a stredných podnikateľov. Nový Pardon plne akceptuje záujmy čitateľa, maximálne podporuje potreby inzerenta a ponúka najefektívnejšie možnosti komunikácia v regióne Nitra.

Redakcia sa zaoberá témami z vášho mesta, týždenník Pardon veľmi efektívne prináša vaše posolstvo do schránky vášho zákazníka.

Jednotlivé regionálne pobočky novín a zberné miesta sú navzájom prepojené a preto nie je dôležité odkiaľ smerujú vaše aktivity, vždy stačí jednať s jedinou (spravidla k vám najbližšou) redakciou.

1991

Založenie redakcie a týždenníka Pardon

K zakladajúcim členom patrili F.Kolář, J.Kurák, L.Ševella, R.Grujbár, P.Sika, A.Hirgel, L.Bakošová. Redakcia sídli a pôsobí pod hradom na Samovej 8 a to až do roku 1999.

1991

Prvé číslo novín Pardon

5. júla 1991 SZOPK Nitra (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny NR) vydáva prvé číslo týždenníka Pardon s veľkým pochopením pre všetky ochranárske aktivity.

1999

Prvé sťahovanie

Od roku 1999 sa redakcia presťahovala, svoje sídlo má na Mostnej ulici 29 a tiež na Chrenovej Za Humnami 35 a to až do roku 2006.

2006

Súčasnosť

Redakcia je presťahovaná do budovy bývalej trafostanice (súčasná Trafačka) na ulici Janka Kráľa 65, kde sídli dodnes.