Prečo my? Postupne sa meníme a vytvárame atraktívne a užitočné noviny s viac ako dvadsaťsedemročnou tradíciou.

Pracujeme v tíme profesionálov, dokonale poznáme prostredie v ktorom podnikáte, máme najdlhšie skúsenosti s miestnym marketingom, máme dobré vzťahy s domácimi médiami, významnými firmami a stabilizované vzťahy s miestnymi inštitúciami

Pardon vám pomôže, aby Vám ľudia ľahšie uverili a skôr dôverovali, aj keď Vás ešte nepoznajú. Aby ľahšie našli keď hľadajú:
•    informácie o vás
•    cestu do vašej firmy
•    službu ktorú vy robíte najlepšie
•    tovar ktorý máte

Pardon sa roznáša zadarmo celoplošne do poštových schránok obyvateľov, do vybraných firiem, do verejných inštitúcií vo vybraných mestách a obciach. V mnohých častiach Slovenska sa Pardon stal tradičnou súčasťou života v regióne. Nitriansky Pardon môžete nájsť každý týždeň aj v obľúbenom centre Galéria Mlyny Nitra na infopulte na prízemí. 

Pardon vychádza týždenne po celý rok, roznáša sa vždy v priebehu piatka a soboty. Aktuálny náklad nitrianskeho týždenníka je 35000 výtlačkov. Našou prirodzenou snahou je náklad podľa možnosti neustále zvyšovať. Pardon je pre vás zadarmo. My za jeho výrobu a roznos samozrejme platíme.


Počty výtlačkov novín nikdy nie sú určené "od stola". Náklad sa vyvíja a je optimalizovaný na základe našich mnohoročných skúseností, znalostí regiónov a sledovania účinnosti inzercie. Schránkové noviny ako Pardon nemajú remitendu ("nadbytočné výtlačky"), všetko čo sa vytlačí sa skutočne dostane k čitateľovi. A dostane sa k takému počtu a štruktúre čitateľov, ktorý je podľa našich skúseností z hľadiska inzerenta optimálny

Kvalita distribúcie
Spoločnosť Pardon má vlastnú distribučnú sieť, vlastný tím kolportérov, mnohí z nich s nami spolupracujú dlhé obdobie. V rámci našej distribúcie realizujeme pravidelné kontroly kvality distribúcie pod vedením manažéra distribúcie našej spoločnosti.